Archiwum kategorii: Uncategorized

Z A W I A D O M I E N I E

 

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie informuje, że od dnia 01 marca 2020 r. obowiązują nowe godziny urzędowania  Spółdzielni w czwartki:

 

– przyjmowanie interesantów od godz. 7.30 do 14.30

 

– kasa Spółdzielni czynna od godz. 10.00 do 13.00

 

         Godziny urzędowania w pozostałych dniach pozostają bez zmian.

 

Nowa Ruda 26.02.2020 r.

 

Materiały na Walne Zgromadzenie 2019

 1. Zawiadomienie o WZ
 2. Zgłoszenie pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwo.
 4. Wniosek o zgłoszenie kandydata na członka  RN.
 5. uchwała 01 – zatwierdzenie Prezydium
 6. uchwała 02 – zatwierdzenie porządku obrad
 7. uchwała 03 – w spr. zatwierdzenia komisji mandatowo-skrutacyjnej
 8. uchwała 04 – w spr. zatwierdzenia komisji wnioskowej
 9. uchwała 05 – przyjęcie protokołu z WZCz 2018 r.
 10. uchwała 06 – przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego 01.09.2018
 11. uchwała 07 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. Górnik w Nowej Rudzie z działalności za 2018 r.
 12. Sprawozdanie z działalności zarządu SM za 2018
 13. uchwała 08 – zatwierdzenie bilansu
 14. uchwała nr 50 RN
 15. Sprawozdanie finansowe (bilans)
 16. uchwała 09 – zatwierdzenie sprawozdania RN
 17. Sprawozdanie z działalności RN za 2018r.
 18. uchwała 10,11,12 w spr. absolutorium Członków Zarządu
 19. uchwała 13 w spr. wyboru członków Rady Nadzorczej
 20. uchwała 14 zatwierdzenie regulaminem RN
 21. Regulamin Rady Nadzorczej
 22. uchwała 15 – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków z 2018
 23. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków 09.06.2018
 24. uchwała 16 – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków polustr.
 25. Sprawozdanie Zarządu z zaleceń polustracyjnych
 26. uchwała 17- w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2018.