Archiwum kategorii: Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

w Nowej Rudzie

przyjmie pracownika na staż

w biurze Spółdzielni.

Więcej informacji w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4.

 Nowa Ruda 06.02.2020 r.

 

Skład Rady Nadzorczej 2019-2022

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019÷2022

PREZYDIUM
1 Jadwiga Ziemska Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Maria Dębicka Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Jan Aniszewski Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA REWIZYJNA
4 Jacek Dołgan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5 Bartłomiej Rozmus Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6 Magdalena Macioszek Sekretarz Komisji Rewizyjnej
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
7 Wiesław Baran Przewodniczący Komisji GZMiI
8 Alicja Bułeczka Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMiI
9 Tadeusz Grzelak Sekretarz Komisji GZMiI