Archiwum kategorii: Aktualności

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 r.:

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 r.:

 6 sierpień 2019   –   Wiesław Baran  –   Przewodniczący Komisji GZMil

 3 wrzesień 2019  –   Tadeusz Grzelak   –  Sekretarz Komisji GZMil

 1 październik 2019   –   Maria Dębicka –  Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

 5 listopad 2019  – Jan Aniszewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

 3 grudzień 2019 – Magdalena Macioszek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się  w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w godz: 15:00-17:00 (sala konferencyjna).

Skład Rady Nadzorczej 2019-2022

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019÷2022

PREZYDIUM
1 Jadwiga Ziemska Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Maria Dębicka Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Jan Aniszewski Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA REWIZYJNA
4 Jacek Dołgan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5 Bartłomiej Rozmus Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6 Magdalena Macioszek Sekretarz Komisji Rewizyjnej
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
7 Wiesław Baran Przewodniczący Komisji GZMiI
8 Alicja Bułeczka Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMiI
9 Tadeusz Grzelak Sekretarz Komisji GZMiI

Zarząd Spółdzielni informuje, że w biurze Spółdzielni dostępny jest dla członków Spółdzielni protokół wraz z załącznikami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2018 r.
Nowy Statut Spółdzielni będzie dostępny na stronie internetowej po jego zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS.