Archiwa kategorii: Aktualności

Skład Rady Nadzorczej 2019-2022

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019÷2022

PREZYDIUM
1 Jadwiga Ziemska Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Maria Dębicka Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Jan Aniszewski Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA REWIZYJNA
4 Jacek Dołgan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5 Bartłomiej Rozmus Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6 Magdalena Macioszek Sekretarz Komisji Rewizyjnej
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
7 Wiesław Baran Przewodniczący Komisji GZMiI
8 Alicja Bułeczka Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMiI
9 Tadeusz Grzelak Sekretarz Komisji GZMiI

Zarząd Spółdzielni informuje, że w biurze Spółdzielni dostępny jest dla członków Spółdzielni protokół wraz z załącznikami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2018 r.
Nowy Statut Spółdzielni będzie dostępny na stronie internetowej po jego zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS.

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r.:

03.07.2018 r. – Wacław Garncarz – Z-ca Przewodniczącej RN

04.09.2018 r. – Wiesław Baran – Komisja GZMiI

02.10.2018 r. – Jan Aniszewski – Komisja Rewizyjna

06.11.2018 r. – Jerzy Wawrzkiewicz – Komisja Rewizyjna

04.12.2018 r. – Emil Ziemiecki – Komisja Rewizyjna

 

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w godz. 1500–1700 (sala konferencyjna)