Zarząd SM „Górnik” w Nowej Rudzie

                                  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie
                                                                    od dnia 01.08.2021r.:

1. Prezes Zarządu                                                              ——-
2. Z-ca Prezesa ds. Finansowych                                Iwona Skulska

                                              Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019: 2022:
PREZYDIUM
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej                        Jadwiga Ziemska
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej         Maria Dębicka
3. Sekretarz Rady Nadzorczej                                      Jan Aniszewski 

KOMISJA REWIZYJNA
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                    Jacek Dołgan
5. Sekretarz Komisji Rewizyjnej                                  Magdalena Macioszek 
 
 
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
6. Przewodniczący Komisji GZMiI                              Wiesław Baran
7. Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMiI               Alicja Bułeczka
8. Sekretarz Komisji GZMiI                                           Tadeusz Grzelak