Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r.:

  08.01.2019 r.   –   Jan Aniszewski   –   Sekretarz RN

  05.02.2019 r.   –   Szczepan Dąbkowski   –  Komisja GZMiI

  05.03.2019 r.   –   Helena Kochajkiewicz  –  Komisja Rewizyjna

  02.04.2019 r.   –   Józef Chrustek  –  Komisja GZMiI

  07.05.2019 r.   –   Jerzy Wawrzkiewicz  –  Komisja Rewizyjna

  04.06.2019 r.   –   Wacław Garncarz   –   Z-ca Przewodniczącej RN

Dyżury członkówRady Nadzorczej odbywają się  w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w godz: 15:00-17:00 (sala konferencyjna).

Zarząd Spółdzielni informuje, że w biurze Spółdzielni dostępny jest dla członków Spółdzielni protokół wraz z załącznikami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2018 r.
Nowy Statut Spółdzielni będzie dostępny na stronie internetowej po jego zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS.