Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Nowej Rudzie posiada do wynajęcia lokale użytkowe usytuowane :

– Osiedle Wojska Polskiego nr 14 klatka III o powierzchni użytkowej 20,78 m2,
wyposażony w media: zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie i energię
elektryczną
– Osiedle Wojska Polskiego nr 9 o powierzchni użytkowej 29,76 m2,
wyposażony w media: zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie i energię
elektryczną.

Każdy lokal ma odrębne wejście, jest usytuowany na parterze budynku
i wyposażony w WC.
Bliższych informacji udziela dział Administracji w godzinach pracy Spółdzielni
pod numerem telefonu 74 873 0483