OGŁOSZENIE O PRZETARGU.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik’’ w Nowej Rudzie os. Wojska Polskiego 8A , 57
402 Nowa Ruda, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych:

1. Budowa miejsc postojowych na działkach nr 21/37 oraz 21/40 w Nowej Rudzie (Słupiec) według zatwierdzonego
projektu budowlanego.

2. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic według zatwierdzonego Projektu stałej organizacji ruchu
drogowego w obrębie os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie (Słupiec).

Więcej informacji w odnośniku:
1.Ogłoszenie o przetargu
2.Projektowane miejsca postojowe
3.Nowa Ruda – osiedle zakres
4.Formularz Ofertowy