Materiały na Walne Zgromadzenie 2020

1.Zawiadomienie na Walnym Zgromadzeniu
2.Pełnomocnictwo
3.Uchwała 01 – podjęcie decyzji o Funduszu Inwestycyjnym ARKA.
4.Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Górnik za 2019 r.
5.Uchwała 02 – zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu SM Górnik z działalności za 2019 r.
6.Sprawozdanie finansowe (bilans).
7.Uchwała nr 22 Rady Nadzorczej.
8.Uchwała 03 – zatwierdzenie bilansu.
9.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
10.Uchwała 04 – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
11.Uchwała 05 – przeznaczenie nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r.
12.Uchwała 06, 07 – w sprawie absolutorium członków Zarządu.
13.Informacja Zarządu z realizacji wniosków z WZCz z 29.06.2019 r.
14.Sprawozdanie Zarządu z realizacji zaleceń polustracyjnych za lata 2013-2015 wydanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. z dnia 20.07.2016 r.
15.Uchwała 08 – zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji zaleceń polustracyjnych za lata 2013-2015.
16.Informacja Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2016-2018 wydanych przez Związek Rewizyjny Spóldzielni Mieszkaniowych R.P. z dnia 24.02.2020 r.
17.Uchwała 09 – w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2016-2018.
18.Uchwała 10 – wyboru delegata i jego zastępcu na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2020 r.
19.Uchwała 11 – przyjęcia uproszczonych zasad rocznych sprawozdań finansowych.
20.Uchwała 12 – zakupu działki nr 36-2 AM 13 Obr. 7 – Słupiec.
21.Oświadczenie uczestnika dotyczące SARS-CoV-2.