Władze Spółdzielni

Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie:

1. Jan IwanickiPrezes Zarządu
2. Anita GrotyńskaZ-ca Prezesa ds. Ekonomicznych

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2016÷2019

PREZYDIUM
1 Jadwiga Ziemska Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Wacław Garncarz Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Jan Aniszewski Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA REWIZYJNA
4 Helena Kochajkiewicz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5 Emil Ziemiecki
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6 Jerzy Wawrzkiewicz Sekretarz Komisji Rewizyjnej
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
7 Józef Chrustek Przewodniczący Komisji GZMiI
8 Szczepan Dąbkowski Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMiI
9 Wiesław Baran Sekretarz Komisji GZMiI