Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej
na I półrocze 2020 r.:

07.01.2020 r. – Jan Aniszewski – Sekretarz RN

04.02.2020 r. – Alicja Bułeczka – Komisja GZMiI

03.03.2020 r. – Bartłomiej Rozmus – Komisja Rewizyjna

07.04.2020 r. – Magdalena Macioszek – Komisja Rewizyjna

05.05.2020 r. – Wiesław Baran –  Komisja GZMil

02.06.2020 r. – Tadeusz Grzelak – Komisja GZMiI

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się
w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” w godz. 1500–1700 (sala konferencyjna).