Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 r.:

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 r.:

 6 sierpień 2019   –   Wiesław Baran  –   Przewodniczący Komisji GZMil

 3 wrzesień 2019  –   Tadeusz Grzelak   –  Sekretarz Komisji GZMil

 1 październik 2019   –   Maria Dębicka –  Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

 5 listopad 2019  – Jan Aniszewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

 3 grudzień 2019 – Magdalena Macioszek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się  w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w godz: 15:00-17:00 (sala konferencyjna).