Wszystkie wpisy, których autorem jest InfoTEK

Z A W I A D O M I E N I E

 

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie informuje, że od dnia 01 marca 2020 r. obowiązują nowe godziny urzędowania  Spółdzielni w czwartki:

 

– przyjmowanie interesantów od godz. 7.30 do 14.30

 

– kasa Spółdzielni czynna od godz. 10.00 do 13.00

 

         Godziny urzędowania w pozostałych dniach pozostają bez zmian.

 

Nowa Ruda 26.02.2020 r.