Wszystkie wpisy, których autorem jest InfoTEK

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

w Nowej Rudzie

przyjmie pracownika na staż

w biurze Spółdzielni.

Więcej informacji w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4.

 Nowa Ruda 06.02.2020 r.

 

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej
na I półrocze 2020 r.:

07.01.2020 r. – Jan Aniszewski – Sekretarz RN

04.02.2020 r. – Alicja Bułeczka – Komisja GZMiI

03.03.2020 r. – Bartłomiej Rozmus – Komisja Rewizyjna

07.04.2020 r. – Magdalena Macioszek – Komisja Rewizyjna

05.05.2020 r. – Wiesław Baran –  Komisja GZMil

02.06.2020 r. – Tadeusz Grzelak – Komisja GZMiI

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się
w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” w godz. 1500–1700 (sala konferencyjna).

 

Skład Rady Nadzorczej 2019-2022

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019÷2022

PREZYDIUM
1 Jadwiga Ziemska Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Maria Dębicka Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Jan Aniszewski Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA REWIZYJNA
4 Jacek Dołgan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5 Bartłomiej Rozmus Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6 Magdalena Macioszek Sekretarz Komisji Rewizyjnej
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
7 Wiesław Baran Przewodniczący Komisji GZMiI
8 Alicja Bułeczka Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMiI
9 Tadeusz Grzelak Sekretarz Komisji GZMiI