Dyżury Członków Rady Nadzorczej

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej
na I półrocze 2021 r.:

05.01.2021 r. – Maria Dębicka – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

02.02.2021 r. – Alicja Bułeczka – Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMil

02.03.2021 r. – Maria Dębicka – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

06.04.2021 r. – Jadwiga Ziemska – Przewodniczący Rady Nadzorczej

04.05.2021 r. – Jacek Dołgan –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

01.06.2021 r. – Bartłomiej Rozmus – Z-ca Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej

03.08.2021 r.- Wiesław Baran – Przewodniczący Komisji GZMil

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się
w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” w godz. 1500–1700 (sala konferencyjna).