O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

w Nowej Rudzie

przyjmie pracownika na staż

w biurze Spółdzielni.

Więcej informacji w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4.

 Nowa Ruda 06.02.2020 r.