Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej
na II półrocze 2020 r.:

04.08.2020 r. – Bartłomiej Rozmus – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

01.09.2020 r. – Magdalena Macioszek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

06.10.2020 r. – Tadeusz Grzelak – Sekretarz Komisji GZMil

03.11.2020 r. – Alicja Bułeczka – Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMil

01.12.2020 r. – Wiesław Baran –  Przewodniczący Komisji GZMil

05.01.2021 r. – Maria Dębicka – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się
w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” w godz. 1500–1700 (sala konferencyjna).